Komunikaty prasowe Trybunału Konstytucyjnego

   Wstecz

W dziale tym zamieszczamy komunikaty prasowe Trybunału Konstytucyjnego dotyczące orzeczeń z zakresu konstytucyjnych praw i wolności jednostki przed publikacją pełnego tekstu uzasadnienia w sprawie.

LIPIEC

1 lipca 2008 r. - Wymogi formalne skargi kasacyjnej

3 lipca 2008 r.  - Sądowa kontrola postanowienia prokuratora o przeszukaniu

10 lipca 2008 r. - Zgromadzenia spontaniczne

18 lipca 2008 r. - Zasiłek pielęgnacyjny za sprawowanie opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny

21 lipca 2008 r. - Wysokość opłat sądowych w sprawach o zasiedzenie nieruchomości.

22 lipca 2008 r. - Stosowanie aresztu tymczasowego wobec kobiet w ciąży.

 

CZERWIEC

 

 27 czerwca 2008 r. - WSI

   Wstecz
Dodano: 2008-07-25 17:36:43    Modyfikowano: 2008-07-25 18:01:48