Konwencje

   Wstecz
Polecam stronę internetową bayefsky.com,na której można znaleźć dokumenty wydane przez ONZ na temat praw człowieka (teksty traktatów w wersji angielskiej, raporty tematyczne i krajowe, orzecznictwo Komitetu Praw Człowieka i inne).Dobrym narzędziem badawczym jest także strona Global Legal Network glin.gov,na której udostępnione są akty prawne, teksty wyroków i inne teksty źródłowe według kraju, kategorii prawa lub szukanego słowa. (Porównaj artykuł Konrada Osajdy w Rzeczpospolitej z 01.03.2008 r.).

Składamy serdeczne podziękowania Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka za udostępnienie tłumaczeń części dokumentów międzynarodowych umieszczonych na tej stronie.
   Wstecz
Dodano: 2008-07-19 14:03:52    Modyfikowano: 2008-06-22 20:52:26