Komitet Praw Człowieka

   Wstecz

W dziale tym prezentujemy ważniejsze rozstrzygnięcia (komunikaty) Komitetu Praw Człowieka w indywidualnych sprawach. 

 

Bator przeciwko Polsce, komunikat nr 1037/2001(04.08.2005) - decyzja o niedopuszczalności skargi o naruszenie art. 14 (1) i (2) MPPOiP [Skarga na brak wysłuchania w sądowym postępowaniu likwidacyjnym spółki].

Fijałkowska przeciwko Polsce, komunikat nr 1061/2002 (04.08.2005) - naruszenie art. 9 MPPiO [Prawo do wolności osobistej naruszone bezprawnym umieszczeniem w szpitalu psychiatrycznym].

Kall przeciwko Polsce, komunikat nr 552/1993 (14.07.1997) - brak naruszenia art. 25 MPPiO [Prawo równy dostęp do służby publicznej nie zostało naruszone decyzją o zwolnieniu skarżącego ze służby w związku z rozwiązaniem całej formacji Służby Bezpieczeństwa].

Kolanowski przeciwko Polsce, komunikat nr 837/1998 (03.08.2003) - decyzja o niedopuszczalności skargi o naruszenie art. 14 (1) MPPOiP [Skarga na nieróne traktowanie w związku z odmową awansu w Policji].

Kurowski przeciwko Polsce, komunikat nr 972/1999 (18.03.2003) - decyzja o niedopuszczalności skargi o naruszenie art. 14 (1) oraz 25 (c) i art. 2 MPPOiP [Skarga na nierówne traktowanie ze względu na przekonania polityczne].

X przeciwko Kolumbii, komunikat nr 1361/2005 (17.05.2007) - naruszenie art. 26 MPPOiP [Prawo do równości wobec prawa bez dyskryminacji ze względu na orientację seksualną został naruszony przez państwo, w którym osoby tej samej płci nie mogły skorzystać ze świadczeń emerytalnych po zmarłym partnerze].

Wdowiak przeciwko Polsce, komunikat nr 1446/2006 (23.11.2006) - decyzja o niedpuszczalności skargi o naruszenie art. 14 MPPOiP [Skarga na nierówne traktowanie w dostępie do sądu w związku z odrzuceniem kasacji z przyczyn formalnych - braku wniesienia skargi przez adwokata].

 

 

Dodaj komentarz

autor:   Wstecz
Dodano: 2008-07-21 06:27:50    Modyfikowano: 2008-07-21 14:01:44