Rada programowa

   Wstecz

Radę Programową Projektu tworzy grupa naukowców zajmujących siędziedzinami mającymi znaczenie dla ochrony praw człowieka, pochodzącychz różnych ośrodków naukowych w Polsce. Rada Programowa sprawuje nadzórnad prowadzeniem strony internetowej przez redaktora naczelnego -koordynatora projektu. Osoby wchodzące w skład Rady są stałymi współautorami strony (ze statusem "stałych komentatorów") poprzez prawodo zamieszczania na niej własnych komentarzy wyroków.

Skład Rady Programowej:

prof. dr hab. Ewa Łętowska

dr Adam Bodnar

prof. dr hab. Jerzy Ciemniewski

prof. dr hab. Wojciech Sadurski

prof. dr hab. Roman Wieruszewski

 prof. dr hab. Mirosław Wyrzykowski

prof. dr hab. Jerzy Zajadło

 prof. dr hab. Piotr Winczorek

dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias
   Wstecz
Dodano: 2008-06-20 13:07:00    Modyfikowano: 2015-03-12 14:24:27