O projekcie

   Wstecz

Celem projektu jest popularyzacja wiedzy oraz kształtowanie świadomości praw człowieka za pośrednictwem Internetu.

Uznając zalety tego medium,przekazujemy Państwu internetową bazę danych gromadzącą najważniejsze wyroki Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także innych polskich sądów niższych instancji z zakresu praw człowieka.

Orzeczenia te są na bieżąco uaktualniane i komentowane przez wybitne autorytety prawnicze, teoretyków oraz praktyków. Do komentowania wyroków zaproszeni są także wszyscy zarejestrowani użytkownicy. Projekt tworzy więc nową przestrzeń dla wymiany poglądów na temat istoty praw człowieka oraz sądowego systemu ich ochrony.

 • profesjonalnych i rzetelnych omówień bieżących wyroków oraz ich prawnych i społecznych skutków;
 • omówień ważnych toczących się spraw oraz zapowiedzi wyroków;
 • zbiorów zasad wynikających z poszczególnych wyroków (digest);
 • opinii prawnych (glos i komentarzy) uznanych autorytetów prawniczych z Polski i zagranicy;
 • komentarzy do omówień wyroków zarejestrowanych użytkowników strony (na zasadzie blogu internetowego);
 • bazy najważniejszych orzeczeń TK, SN, NSA oraz sądów niższych instancji z zakresu praw jednostki,
 • bazy wszystkich wyroków ETPCz w sprawach polskich wraz z ich tłumaczeniami, o ile są publicznie dostępne;
 • bazy najważniejszych wyroków ETPCz w sprawach dotyczących innych państw;
 • bazy niektórych wyroków ETS oraz opinii Rzeczników Generalnych odnoszących się do ochrony praw podstawowych;
 • tłumaczeń omówień wyroków oraz najważniejszych wyroków polskich sądów;
 • publicznie dostępnych pism procesowych w sprawach z zakresu praw człowieka;
 • wybranych publikacji prasowych dotyczących poszczególnych spraw;

Projekt realizowany jest przez Zakład Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim i w całości finansowany był w latach 2008 - 2012 przez fundację Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe.

W roku 2013 projekt finansowany jest przez Fundację im. Róży Luksemburg Przedstawicielstwo w Polsce we współpracy z Polskim Towarzystwem Prawa Antydyskryminacyjnego.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką praw człowieka do współudziału w projekcie.

   Wstecz
Dodano: 2008-06-20 13:07:00    Modyfikowano: 2013-04-16 10:26:38