Kontakt

   Wstecz
Zakład Praw Człowieka
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Adres do korespondencji
Collegium Iuridicum III
ul. Oboźna 6/8, 00-927 Warszawa
tel. 022 552 4359
fax 022 552 4324

Koordynator Projektu
Krzysztof Śmiszek
email: prawaczlowieka@gmail.com

   Wstecz
Dodano: 2008-07-19 14:03:52    Modyfikowano: 2010-12-18 14:49:35